آداب و رسوم خراسان رضوی (4)

آداب و رسوم خراسان رضوی

فرهنگ مردم خراسان رضوی در اکثریت مناطق استان، همان فرهنگ مردم ایران است البته کمی در جزئیات در شمال و جنوب و در بین ترک و کرد تفاوت‌هایی دارد که قابل تامل نیست. خراسان رضوی محل زندگی اقوام گوناگونی است که به رغم تفاوت‌های نژادی و فرهنگی، به واسطه رشته محکمی از عوامل پایداری چون دین و ملیت با هم متحدند.