بوستان شطرنج تهران ، مکانی ایده‌آل برای علاقه مندان به شطرنج